Nyheter

Hade ej rätt att häva avtal

Hade ej rätt att häva avtal

Ett avtal hade hävts då beställaren ansåg att leverantören inte hade utfört städtjänster enligt avtalet. Detta var dock inte visat, varför skadestånd skulle utgå avseende leverantörens uteblivna vinst om 1...

Hade ej rätt att häva avtal

Ett avtal hade hävts då beställaren ansåg att leverantören inte hade utfört städtjänster enligt avtalet. Detta var dock inte visat, varför skadestånd skulle utgå avseende leverantörens uteblivna vinst om 1...

Upphandling måste göras om då takvolym saknades

Upphandling måste göras om då takvolym saknades

Mål nr7529-20 SÖKANDEBergsäker AB, 556811-9357Ombud: Mikael RendahlUpphandlingsjuristen i Sverige AB MOTPARTKristianstads kommun SAKENOffentlig upphandling FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDEFörvaltningsrätten förordnar att Kristianstad kommuns upphandling av ramavtalavseende konsultuppdrag för sprickbesiktning, vibrationsmätning ochskadeutrustning ska göras...

Upphandling måste göras om då takvolym saknades

Mål nr7529-20 SÖKANDEBergsäker AB, 556811-9357Ombud: Mikael RendahlUpphandlingsjuristen i Sverige AB MOTPARTKristianstads kommun SAKENOffentlig upphandling FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDEFörvaltningsrätten förordnar att Kristianstad kommuns upphandling av ramavtalavseende konsultuppdrag för sprickbesiktning, vibrationsmätning ochskadeutrustning ska göras...

Orimligt krav på att bifoga ett maskat anbud

Orimligt krav på att bifoga ett maskat anbud

Ännu ett vunnet mål för vår jurist Mikael Rendahl. FÖRVALTNINGSRÄTTENI STOCKHOLM DOM2020-10-26 Mål nr21575-20 SÖKANDELestra Entreprenader Stockholm AB, 556855-3688Ombud: Mikael Rendahl MOTPARTExploateringsnämnden i Stockholms stadOmbud: Stadsadvokat Åsa Karlsson SAKENOffentlig upphandling___________________FÖRVALTNINGSRÄTTENS...

Orimligt krav på att bifoga ett maskat anbud

Ännu ett vunnet mål för vår jurist Mikael Rendahl. FÖRVALTNINGSRÄTTENI STOCKHOLM DOM2020-10-26 Mål nr21575-20 SÖKANDELestra Entreprenader Stockholm AB, 556855-3688Ombud: Mikael Rendahl MOTPARTExploateringsnämnden i Stockholms stadOmbud: Stadsadvokat Åsa Karlsson SAKENOffentlig upphandling___________________FÖRVALTNINGSRÄTTENS...

Avtal rivs upp efter otillåten direktupphandling

Region Värmland ingick ett avtal avseende hyra av en fräsmaskin för ca 628 000 kr genom en direktupphandling. Kostnaden översteg det aktuella tröskelvärdet för att få göra en direktupphandling. Förvaltningsrätten...

Avtal rivs upp efter otillåten direktupphandling

Region Värmland ingick ett avtal avseende hyra av en fräsmaskin för ca 628 000 kr genom en direktupphandling. Kostnaden översteg det aktuella tröskelvärdet för att få göra en direktupphandling. Förvaltningsrätten...

Fel att anta anbud med ofullständigt bemannings...

Kriminalvården bröt mot lagen om offentlig upphandling när Kriminalvården antog ett anbud som innehöll ett bemanningsschema som inte visade att det fanns bemanning dygnet runt. Bristen i anbudet var av...

Fel att anta anbud med ofullständigt bemannings...

Kriminalvården bröt mot lagen om offentlig upphandling när Kriminalvården antog ett anbud som innehöll ett bemanningsschema som inte visade att det fanns bemanning dygnet runt. Bristen i anbudet var av...

Utvärderingskriterier avseende färg och design ...

Förfrågningsunderlaget i en upphandling av tvätt och hyra av arbetskläder lämnar i det närmaste ett fritt utrymme för leverantörerna att, utifrån subjektiva värderingar, försöka avgöra vilka färger och vilken design...

Utvärderingskriterier avseende färg och design ...

Förfrågningsunderlaget i en upphandling av tvätt och hyra av arbetskläder lämnar i det närmaste ett fritt utrymme för leverantörerna att, utifrån subjektiva värderingar, försöka avgöra vilka färger och vilken design...