Gå vidare till produktinformation
1 av 1

Juristfirman Mozart

Tvistemål

Tvistemål

Ordinarie pris 1 750 kr
Ordinarie pris Försäljningspris 1 750 kr
Rea Slutsåld
per timme exkl moms för företag. 1914 kr inkl moms för privatpersoner. Kontakta oss för tidsuppskattning och pristak.

☑️ Kostnadsfri rådgivning (max 20 min)

Kontakta oss / Skicka förfrågan

Våra jurister företräder vid en rad olika sorters tvister och processer samt förhandlingar. Ibland uppstår situationer där man, trots många försök, inte lyckas komma överens på egen hand i en konflikt. När enskilda pater är oense i juridiska frågor brukar diskussioner ofta låsa sig ganska snabbt. Att anlita en jurist kan underlätta dialogen med motparten. När enskilda parter inte kan lösa en tvist tillsammans är den sista utvägen att låta tvisten avgöras av domstol. En domstolsprocess vill de allra flesta dock undvika, varför det allra bästa för båda parter är att hitta en mellanväg där parterna kan förlikas. Vid en förlikning brukar båda parterna vara lite nöjda eller lite missnöjda. För att lyckas med en förlikning krävs oftast att en jurist anlitas så att era rättsliga argument till stöd för er uppfattning kan framföras på ett övertygande sätt till motparten. En förlikning kan med fördel träffas redan innan tvisten hamnar i domstol men ibland kan det vara nödvändigt att inleda en domstolsprocess för att komma vidare i diskussionen. Runt 80 % av alla tvistemål i domstol avslutas genom att parterna träffar en förlikning. Att ta hjälp av en jurist för att inleda en domstolsprocess kan därmed vara ett bra alternativ i syfte att komma vidare med förhandlingen. Även domstolen brukar försöka få parterna att komma överens utan att processen ska behöva gå hela vägen till ett avgörande. Våra jurister hjälper er att göra en rättslig bedömning av er situation och baserat på det förhandla med motparten så att tvisten kan lösas på ett så tidigt stadium som möjligt och på en nivå som ni kan acceptera utifrån förutsättningarna. Om en förlikning inte kan nås företräder våra jurister er genom hela domstolsprocessen.

Visa mer

Kundomdömen

4 skäl att anlita våra jurister

Kvalificerad juridisk hjälp

Hos oss är kvaliteten i fokus. Därför har våra jurister både praktisk erfarenhet och slutförd juristutbildning.

Rimliga arvoden

Vi har rimliga arvoden och är tydliga med vad det kommer kosta i slutändan. Vi är bra på att göra tidsuppskattningar och kan ofta sätta pristak.

Tydliga mål

Vi är redan från början tydliga med hur vi bedömmer dina förutsättningar att vinna och vad som är en rimlig målsättning att uppnå.

Snabbt och enkelt

Det är enkelt och snabbt att komma i kontakt med oss. I de allra flesta fall kan kommunikationen med juristen ske via e-post, telefon eller webbmöte. Helt enligt dina önskemål.

Vi gör juridiken enkel och tillgänglig för dig

Anlita en jurist redan idag

 • Steg 1

  Kontakta oss via e-post, kontaktformulär eller telefon. Berätta kort om ditt ärende och vad du behöver hjälp med. Om vi behöver mer information återkommer en jurist med frågor.

 • Steg 2

  Baserat på din beskrivning utser vi en lämplig och tillgänglig jurist som kontaktar dig för planering och uppskattning av tidsåtgång för uppdraget. Därefter får du bestämma om du vill gå vidare och anlita juristen. Om du väljer att inte gå vidare kostar det inget.

 • Steg 3

  Om du vill gå vidare skickar du över eventuella handlingar som du och juristen pratat om. Därefter gör vi en mer utförlig bedömning av ditt ärende och kommer med förslag på hur vi kan gå vidare och hur förutsättningarna ser ut. Baserat på vad juristen kommer fram till får du sedan avgöra om du vill gå vidare.

 • Steg 4

  Om du efter vår bedömning av ditt ärende vill gå vidare enligt något av juristens förslag påbörjas detta arbete. Det kan t.ex. handla om att upprätta en skrivelse till motparten, inleda förhandlingar med motparten eller inleda en domstolsprocess.

Vi fokuserar på ditt bästa

Vi gör vårt yttersta för dig med stort engagemang och lojalitet.

Jurist & konsult offentlig upphandling

Jurist- ochkonsulttjänster inom offentlig upphandling sedan 2012. Vi harupphandlingsjurister, anbudskonsulter och upphandlingskonsulter med långerfarenhet. Vi biträder vid överprövning av en upphandling, upprättar anbud ochupphandlingsdokument samt ger juridisk rådgivning under alla faser av enupphandling.  

Läs mer

Affärsjurist

Juridiska tjänster inom affärsjuridik. Våra affärsjurister hjälper till i såväl stora som småaffärsjuridiska ärenden inom de flesta branscher. För oss är inget ärende förlitet eller för stort. Vi är flexibla och anpassar vårt arbete efter uppdragetskaraktär och omfattning. Vanliga rättsområden inom affärsjuridik är avtalsrätt,arbetsrätt, entreprenadrätt och fastighetsrätt.

Läs mer

Entreprenadjurist

Juridiska tjänster inom entreprenadjuridik. Våra entreprenadjurister företräder både beställare och entreprenörer under alla faser av en entreprenad. En entreprenadjurist kan hjälpa er med råd och stöd och att upprätta eller granska avtal samt hantera avtalsrättsliga frågor eller tvister. De vanligaste entreprenadtvister som våra jurister hanterar handlar om att parterna inte är överens om utförandet beträffande resultat, kvalitet, tidsåtgång eller kostnaden. Många entreprenader avser stora belopp där entreprenören ha ganska små marginaler. Därför uppstår ofta tvister kring vad som faktiskt ingår i den avtalade kontraktssumman och vad som utgör tilläggsbeställningar.

Läs mer