Juridisk rådgivning av erfarna jurister

Juristfirman Mozart Expert på avtal

Juristfirman Mozart är en allmänpraktiserande Juristbyrå med affärsjuridik som huvudområde.
Gör som många andra och välj Juristfirman Mozart när du vill ha ett personligt och engagerat bemötande av en jurist som har specialistkompetens inom den typ av juridisk rådgivning och hjälp som du behöver. Hos oss är klienten i fokus och vi gör alltid vårt yttersta med stort engagemang och lojalitet.

Vi finns i Stockholm, Göteborg och Malmö men med vår flexibilitet kan vi i de flesta fall hjälpa företag och myndigheter samt privatpersoner som befinner sig på andra platser i Sverige eller utomlands.

Våra jurister hjälper företag, myndigheter och privatpersoner att, dels trygga sin framtid genom att minimera risken för framtida tvister och dels biträda vid uppkomna avtalstvister. Det går inte att se in i framtiden men vi kan förbereda er på den. Står ni redan inför ett juridiskt problem är det viktigt att analysera vilka möjligheter som finns och hur förutsättningarna för er ser ut. Utifrån det kan tvisten lösas på bästa sätt för er.

Våra jurister har olika specialistområden och sammantaget har vi lång erfarenhet inom i stort sett samtliga rättsområden. Våra enskilt största områden är avtalsrätt och offentlig upphandling. Våra vanligaste uppdrag inom avtalsrätt är att skriva eller granska olika kommersiella avtal samt företräda vid en avtalstvist. Våra vanligaste uppdrag inom offentlig upphandling är att företräda företag eller myndigheter vid överprövning av en upphandling samt vid krav på skadestånd. Vidare hjälper vi myndigheter att upprätta förfrågningsunderlag. Vi hjälper även företag med att upprätta eller granska anbud.

Är ni i behov av juridisk hjälp eller kanske bara behöver lite rådgivning? Kontakta oss redan idag. Den första kontakten är självklart kostnadsfri.