Gå vidare till produktinformation
1 av 1

Juristfirman Mozart

Jurist vid företagsöverlåtelse

Jurist vid företagsöverlåtelse

Ordinarie pris 1 750 kr
Ordinarie pris Försäljningspris 1 750 kr
Rea Slutsåld
per timme exkl moms för företag. 1845 kr inkl moms för privatpersoner. Kontakta oss för tidsuppskattning och pristak.

☑️ Kostnadsfri rådgivning (max 20 min)

Kontakta oss / Skicka förfrågan
Företagsöverlåtelse är den juridiska termen för köp eller försäljning av ett företag, t.ex. ett aktiebolag. Det avser även situationer där ni står inför ett generationsskifte och skall planera bytet av ägandet. Våra affärsjurister inom företagsöverlåtelser hjälper er under hela processen med bland annat att skriva eller granska avtal samt göra olika slags företagsundersökningar. Många underskattar riskerna och komplexiteten samt tidsåtgången i en företagsaffär, varför de gör misstaget att inte anlita en affärsjurist för rådgivning. En företagsöverlåtelse innebär ofta en stor ekonomisk affär, varför det är värt att anlita en affärsjurist för att öka chansen till en lyckad affär utan kommande tvister. Ett dåligt avtal kan medföra att du exempelvis får ett sämre företag än du förväntat dig eller att du i slutändan får mindre betalt för ditt företag än du trodde. En företagsöverlåtelse sker normalt på två olika sätt. Det ena sättet är att köparen köper samtliga eller delar av företagets tillgångar som behövs för att bedriva verksamheten. Det kan exempelvis vara webbsidor, mjukvara, en verkstad, en butik och maskiner. Själva företaget och kvarvarande tillgångar såsom pengar på bankkontot förblir säljarens. Detta upplägg kallas inkråmsförsäljning. Det andra sättet är att köparen övertar hela eller en del av företaget, genom att aktierna i aktiebolag eller andelar i ett handelsbolag, överlåts från säljaren till köparen. Kontakta oss så berättar våra affärsjurister mer om de olika alternativen och hur vi kan hjälpa er i en företagsöverlåtelse.
Visa mer

Kundomdömen

4 skäl att anlita våra jurister

Kvalificerad juridisk hjälp

Hos oss är kvaliteten i fokus. Därför har våra jurister både praktisk erfarenhet och slutförd juristutbildning.

Rimliga arvoden

Vi har rimliga arvoden och är tydliga med vad det kommer kosta i slutändan. Vi är bra på att göra tidsuppskattningar och kan ofta sätta pristak.

Tydliga mål

Vi är redan från början tydliga med hur vi bedömmer dina förutsättningar att vinna och vad som är en rimlig målsättning att uppnå.

Snabbt och enkelt

Det är enkelt och snabbt att komma i kontakt med oss. I de allra flesta fall kan kommunikationen med juristen ske via e-post, telefon eller webbmöte. Helt enligt dina önskemål.

Vi gör juridiken enkel och tillgänglig för dig

Anlita en jurist redan idag

 • Steg 1

  Kontakta oss via e-post, kontaktformulär eller telefon. Berätta kort om ditt ärende och vad du behöver hjälp med. Om vi behöver mer information återkommer en jurist med frågor.

 • Steg 2

  Baserat på din beskrivning utser vi en lämplig och tillgänglig jurist som kontaktar dig för planering och uppskattning av tidsåtgång för uppdraget. Därefter får du bestämma om du vill gå vidare och anlita juristen. Om du väljer att inte gå vidare kostar det inget.

 • Steg 3

  Om du vill gå vidare skickar du över eventuella handlingar som du och juristen pratat om. Därefter gör vi en mer utförlig bedömning av ditt ärende och kommer med förslag på hur vi kan gå vidare och hur förutsättningarna ser ut. Baserat på vad juristen kommer fram till får du sedan avgöra om du vill gå vidare.

 • Steg 4

  Om du efter vår bedömning av ditt ärende vill gå vidare enligt något av juristens förslag påbörjas detta arbete. Det kan t.ex. handla om att upprätta en skrivelse till motparten, inleda förhandlingar med motparten eller inleda en domstolsprocess.

Vi fokuserar på ditt bästa

Vi gör vårt yttersta för dig med stort engagemang och lojalitet.

Jurist & konsult offentlig upphandling

Jurist- ochkonsulttjänster inom offentlig upphandling sedan 2012. Vi harupphandlingsjurister, anbudskonsulter och upphandlingskonsulter med långerfarenhet. Vi biträder vid överprövning av en upphandling, upprättar anbud ochupphandlingsdokument samt ger juridisk rådgivning under alla faser av enupphandling.  

Läs mer

Affärsjurist

Juridiska tjänster inom affärsjuridik. Våra affärsjurister hjälper till i såväl stora som småaffärsjuridiska ärenden inom de flesta branscher. För oss är inget ärende förlitet eller för stort. Vi är flexibla och anpassar vårt arbete efter uppdragetskaraktär och omfattning. Vanliga rättsområden inom affärsjuridik är avtalsrätt,arbetsrätt, entreprenadrätt och fastighetsrätt.

Läs mer

Entreprenadjurist

Juridiska tjänster inom entreprenadjuridik. Våra entreprenadjurister företräder både beställare och entreprenörer under alla faser av en entreprenad. En entreprenadjurist kan hjälpa er med råd och stöd och att upprätta eller granska avtal samt hantera avtalsrättsliga frågor eller tvister. De vanligaste entreprenadtvister som våra jurister hanterar handlar om att parterna inte är överens om utförandet beträffande resultat, kvalitet, tidsåtgång eller kostnaden. Många entreprenader avser stora belopp där entreprenören ha ganska små marginaler. Därför uppstår ofta tvister kring vad som faktiskt ingår i den avtalade kontraktssumman och vad som utgör tilläggsbeställningar.

Läs mer