Om Juristfirman Mozart

Juristfirman Mozart har sedan starten 2012 hjälpt många företag och myndigheter samt privatperson att få juridisk hjälp i komplicerade rättsfrågor. Juristfirman Mozart är en allmänpraktiserande byrå med juridisk kompetens inom human- och affärsjuridikens samtliga rättsområden. Våra enskilt största rättsområden är avtalsrätt, arbetsrätt, bolagsrätt, fastighetsrätt och offentlig upphandling. Vi samarbetar också med andra juristbyråer och revisionsbolag för att kunna erbjuda en heltäckande service.

Våra jurister har olika specialistområden varför vi sammantaget har lång erfarenhet inom de flesta rättsområdena. Vi har jurister som biträder företag och myndigheter samt privatpersoner vid såväl enklare som vid mer komplexa affärsuppgörelser. Vi hanterar dagligen en variation av kommersiella och privata juridiska ärenden. När ni kontaktar oss får ni en jurist som har specialistkompetens på just det rättsområde som ert ärende avser.

Vi finns i Stockholm, Göteborg och Malmö men företräder även såväl små som stora företag och privatpersoner belägna på andra platser i Sverige eller utomlands.