Gå vidare till produktinformation
1 av 1

Juristfirman Mozart

Jurist - Bolagsrätt

Jurist - Bolagsrätt

Ordinarie pris 1 750 kr
Ordinarie pris Försäljningspris 1 750 kr
Rea Slutsåld
per timme exkl moms för företag. 1914 kr inkl moms för privatpersoner. Kontakta oss för tidsuppskattning och pristak.

☑️ Kostnadsfri rådgivning (max 20 min)

Kontakta oss / Skicka förfrågan

Bolagsrätten är grunden i affärsjuridiken eftersom området reglerar systematiken för hur ett företag är uppbyggt och drivs som en självständig juridisk person. Våra affärsjurister hjälper till vid bland annat nybildning av bolag, kapitalanskaffning, upprättande av aktieägaravtal, fusion och generationsskiften. En affärsjurist kan bistå vid olika typer av bolagsformer såsom aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag. När två eller flera personer äger ett företag tillsammans är det viktigt att reglera hur verksamheten ska bedrivas och vad som händer om ägarna inte kommer överens. Våra affärsjurister hjälper er med detta genom att blanda annat upprätta ett s.k. aktieägaravtal. Det är enklast och säkrast att upprätta ett aktieägaravtal i ett så tidigt skede som möjligt, gärna redan innan verksamheten startas. Om man väntar med att kontakta en affärsjurist och hoppar över att träffa ett aktieägaravtal kan det, efter ett par år, när företaget blivit lönsamt visa sig betydligt svårare att komma överens. I sämsta fall kan det redan ha uppstått en konflikt. mellan ägarna. Har verksamheten utvecklats bra kan det vara läge att ta in ytterligare ägare för att tillföra ytterligare kapital, kompetens och erfarenhet i syfte att kunna växa ytterligare. Då är det bäst att ta hjälp av en affärsjurist så att befintliga avtal kan ses över och nya avtal kan upprättas på rätt sätt. Ett lyckat företagsbygge kan vara värt väldigt mycket i framtiden och skapa problem mellan ägarna, varför det alltid är att rekommendera att få rådgivning av en affärsjurist vid en startup eller om några förändringar görs längre fram.

Visa mer

Kundomdömen

4 skäl att anlita våra jurister

Kvalificerad juridisk hjälp

Hos oss är kvaliteten i fokus. Därför har våra jurister både praktisk erfarenhet och slutförd juristutbildning.

Rimliga arvoden

Vi har rimliga arvoden och är tydliga med vad det kommer kosta i slutändan. Vi är bra på att göra tidsuppskattningar och kan ofta sätta pristak.

Tydliga mål

Vi är redan från början tydliga med hur vi bedömmer dina förutsättningar att vinna och vad som är en rimlig målsättning att uppnå.

Snabbt och enkelt

Det är enkelt och snabbt att komma i kontakt med oss. I de allra flesta fall kan kommunikationen med juristen ske via e-post, telefon eller webbmöte. Helt enligt dina önskemål.

Vi gör juridiken enkel och tillgänglig för dig

Anlita en jurist redan idag

 • Steg 1

  Kontakta oss via e-post, kontaktformulär eller telefon. Berätta kort om ditt ärende och vad du behöver hjälp med. Om vi behöver mer information återkommer en jurist med frågor.

 • Steg 2

  Baserat på din beskrivning utser vi en lämplig och tillgänglig jurist som kontaktar dig för planering och uppskattning av tidsåtgång för uppdraget. Därefter får du bestämma om du vill gå vidare och anlita juristen. Om du väljer att inte gå vidare kostar det inget.

 • Steg 3

  Om du vill gå vidare skickar du över eventuella handlingar som du och juristen pratat om. Därefter gör vi en mer utförlig bedömning av ditt ärende och kommer med förslag på hur vi kan gå vidare och hur förutsättningarna ser ut. Baserat på vad juristen kommer fram till får du sedan avgöra om du vill gå vidare.

 • Steg 4

  Om du efter vår bedömning av ditt ärende vill gå vidare enligt något av juristens förslag påbörjas detta arbete. Det kan t.ex. handla om att upprätta en skrivelse till motparten, inleda förhandlingar med motparten eller inleda en domstolsprocess.

Vi fokuserar på ditt bästa

Vi gör vårt yttersta för dig med stort engagemang och lojalitet.

Jurist & konsult offentlig upphandling

Jurist- ochkonsulttjänster inom offentlig upphandling sedan 2012. Vi harupphandlingsjurister, anbudskonsulter och upphandlingskonsulter med långerfarenhet. Vi biträder vid överprövning av en upphandling, upprättar anbud ochupphandlingsdokument samt ger juridisk rådgivning under alla faser av enupphandling.  

Läs mer

Affärsjurist

Juridiska tjänster inom affärsjuridik. Våra affärsjurister hjälper till i såväl stora som småaffärsjuridiska ärenden inom de flesta branscher. För oss är inget ärende förlitet eller för stort. Vi är flexibla och anpassar vårt arbete efter uppdragetskaraktär och omfattning. Vanliga rättsområden inom affärsjuridik är avtalsrätt,arbetsrätt, entreprenadrätt och fastighetsrätt.

Läs mer

Entreprenadjurist

Juridiska tjänster inom entreprenadjuridik. Våra entreprenadjurister företräder både beställare och entreprenörer under alla faser av en entreprenad. En entreprenadjurist kan hjälpa er med råd och stöd och att upprätta eller granska avtal samt hantera avtalsrättsliga frågor eller tvister. De vanligaste entreprenadtvister som våra jurister hanterar handlar om att parterna inte är överens om utförandet beträffande resultat, kvalitet, tidsåtgång eller kostnaden. Många entreprenader avser stora belopp där entreprenören ha ganska små marginaler. Därför uppstår ofta tvister kring vad som faktiskt ingår i den avtalade kontraktssumman och vad som utgör tilläggsbeställningar.

Läs mer