Gå vidare till produktinformation
1 av 1

Juristfirman Mozart

Jurist offentlig upphandling

Jurist offentlig upphandling

Ordinarie pris 1 900 kr
Ordinarie pris Försäljningspris 1 900 kr
Rea Slutsåld
per timme exkl moms för företag. 1914 kr inkl moms för privatpersoner. Kontakta oss för tidsuppskattning och pristak.

☑️ Kostnadsfri rådgivning (max 20 min)

Kontakta oss / Skicka förfrågan

Få skicklig och högkvalitativ juridisk hjälp inom offentlig upphandling. Juristfirman Mozart är specialister inom offentlig upphandling. Vi har jobbat med offentlig upphandling sedan 2012. Våra jurister biträder vid överprövning och ger juridiska råd samt hjälper er att upprätta eller granska anbud och upphandlingsdokument. Vi har jurister som har biträtt vid hundratals överprövningar och granskat hundratals anbud. Vi företräder regelbundet företag som är såväl nystartade som stora börsnoterade företag.

Offentlig upphandling är ett speciellt och komplicerat regelverk som kräver både kunskap och erfarenhet. Lagarna som reglerar offentlig upphandling innehåller grundläggande principer om att upphandlingar ska genomföras på ett förutsägbart sätt och att kraven ska vara rimliga samt att anbudsgivare ska behandlas lika. Vad detta innebär i praktiken utvecklas hela tiden genom domar från förvaltningsdomstolarna och EU-domstolen. Reglerna skiljer sig också åt beroende på värdet av upphandlingen och vad det är för varor eller tjänster. För att lyckas med offentlig upphandling krävs därför att man tar hjälp av en jurist som är inriktad på just offentlig upphandling. Våra jurister är hela tiden uppdaterade med de senaste domarna och kan därför göra en korrekt analys av er situation. Om ni har förlorat en offentlig upphandling är det viktigt att analysera tilldelningsbeslutet. Ni kanske har fått ert anbud förkastat eller uteslutet på tveksamma grunder. Det kan också finnas felaktigheter i det vinnande anbudet som den upphandlande myndigheten har missat eller avstått ifrån att agera på och därigenom felaktigt tilldelat avtalet till någon annan. I vissa situationer kan den upphandlande myndigheten också bli skadeståndsskyldig.

Kontakta oss och beskriv kort ditt ärende så återkommer vi med förslag på en jurist inom just offentlig upphandling. Vi företräder er i såväl små som stora överprövningar och oavsett bransch.

Att inte anlita en upphandlingsjurist kan bli kostsamt då det ökar risken för att förlora avtalet. Många juridiska bedömningar och frågor kring offentlig upphandling går att reda ut inom ett par timmars arbetstid. Vi gör alltid ett kostnadseffektivt arbete. Hos oss är det den jurist ni anlitar som utför alla delar av uppdraget, varför det aldrig uppstår onödiga kostnader på grund av att för många jurister är involverade i uppdraget. Den jurist vi föreslår för ert uppdrag kan utföra uppdraget helt på egen hand och är specialiserad inom offentlig upphandling.

Vid överprövning/överklagan av en offentlig upphandling får man stå för sina egna juristkostnader oavsett om man vinner eller förlorar. Detta medför att man vid sådana processer har full kostnadskontroll, eftersom det inte finns någon kostnad till motpartens jurist att betala om man förlorar.  

En överprövning av en offentlig upphandling sker genom skriftväxling. Vanligtvis innebär det att parterna ges möjlighet att inkomma med 2-5 skrivelser till domstolen. Baserat på det avgör domstolen sedan målet. En utmaning för en anbudsgivare som väljer att överpröva en upphandling är att övertyga domstolen om att upphandlingen strider mot någon av upphandlingslagarna. För att övertyga domstolen på bästa sätt och därmed ha störst chans att vinna, är det säkrast att ta hjälp av en erfaren jurist inom offentlig upphandling.

Vanliga tvister som uppkommer inom offentlig upphandling och som våra jurister dagligen hanterar är oenighet om ett anbud uppfyller ett visst obligatoriskt krav och huruvida upphandlingsdokumenten är tillräckligt tydliga. Det är även vanligt att det råder oenighet kring om ett visst krav är nödvändigt eller om utvärderingsmodellen är rättvis.

Våra jurister hjälper er även att vara proaktiva genom att t.ex. granska ert anbud innan ni skickar in det. Vi gör då en liknande kontroll som den som upphandlaren kommer att göra. På så sätt kan ni undvika att få anbudet förkastat för att ni missat någon liten detalj eller uppgift. Det krävs endast en liten brist i anbudet för att den upphandlande myndigheten ska förkasta anbudet. Våra jurister inom offentlig upphandling är tränade på att hitta små detaljer som kan vara avgörande. Våra jurister kan även komma med förslag på förbättringar kring beskrivningar av mervärdeskriterier. Tillsammans med våra jurister kan ni skriva säkrare och bättre anbud inom offentlig upphandling.

Läs mer om våra juridiska tjänster på vår särskilda hemsida Upphandlingsjuristen

Visa mer

Kundomdömen

4 skäl att anlita våra jurister

Kvalificerad juridisk hjälp

Hos oss är kvaliteten i fokus. Därför har våra jurister både praktisk erfarenhet och slutförd juristutbildning.

Rimliga arvoden

Vi har rimliga arvoden och är tydliga med vad det kommer kosta i slutändan. Vi är bra på att göra tidsuppskattningar och kan ofta sätta pristak.

Tydliga mål

Vi är redan från början tydliga med hur vi bedömmer dina förutsättningar att vinna och vad som är en rimlig målsättning att uppnå.

Snabbt och enkelt

Det är enkelt och snabbt att komma i kontakt med oss. I de allra flesta fall kan kommunikationen med juristen ske via e-post, telefon eller webbmöte. Helt enligt dina önskemål.

Vi gör juridiken enkel och tillgänglig för dig

Anlita en jurist redan idag

 • Steg 1

  Kontakta oss via e-post, kontaktformulär eller telefon. Berätta kort om ditt ärende och vad du behöver hjälp med. Om vi behöver mer information återkommer en jurist med frågor.

 • Steg 2

  Baserat på din beskrivning utser vi en lämplig och tillgänglig jurist som kontaktar dig för planering och uppskattning av tidsåtgång för uppdraget. Därefter får du bestämma om du vill gå vidare och anlita juristen. Om du väljer att inte gå vidare kostar det inget.

 • Steg 3

  Om du vill gå vidare skickar du över eventuella handlingar som du och juristen pratat om. Därefter gör vi en mer utförlig bedömning av ditt ärende och kommer med förslag på hur vi kan gå vidare och hur förutsättningarna ser ut. Baserat på vad juristen kommer fram till får du sedan avgöra om du vill gå vidare.

 • Steg 4

  Om du efter vår bedömning av ditt ärende vill gå vidare enligt något av juristens förslag påbörjas detta arbete. Det kan t.ex. handla om att upprätta en skrivelse till motparten, inleda förhandlingar med motparten eller inleda en domstolsprocess.

Vi fokuserar på ditt bästa

Vi gör vårt yttersta för dig med stort engagemang och lojalitet.

Jurist & konsult offentlig upphandling

Jurist- ochkonsulttjänster inom offentlig upphandling sedan 2012. Vi harupphandlingsjurister, anbudskonsulter och upphandlingskonsulter med långerfarenhet. Vi biträder vid överprövning av en upphandling, upprättar anbud ochupphandlingsdokument samt ger juridisk rådgivning under alla faser av enupphandling.  

Läs mer

Affärsjurist

Juridiska tjänster inom affärsjuridik. Våra affärsjurister hjälper till i såväl stora som småaffärsjuridiska ärenden inom de flesta branscher. För oss är inget ärende förlitet eller för stort. Vi är flexibla och anpassar vårt arbete efter uppdragetskaraktär och omfattning. Vanliga rättsområden inom affärsjuridik är avtalsrätt,arbetsrätt, entreprenadrätt och fastighetsrätt.

Läs mer

Entreprenadjurist

Juridiska tjänster inom entreprenadjuridik. Våra entreprenadjurister företräder både beställare och entreprenörer under alla faser av en entreprenad. En entreprenadjurist kan hjälpa er med råd och stöd och att upprätta eller granska avtal samt hantera avtalsrättsliga frågor eller tvister. De vanligaste entreprenadtvister som våra jurister hanterar handlar om att parterna inte är överens om utförandet beträffande resultat, kvalitet, tidsåtgång eller kostnaden. Många entreprenader avser stora belopp där entreprenören ha ganska små marginaler. Därför uppstår ofta tvister kring vad som faktiskt ingår i den avtalade kontraktssumman och vad som utgör tilläggsbeställningar.

Läs mer