Nyheter

Orimligt krav på att bifoga ett maskat anbud

Orimligt krav på att bifoga ett maskat anbud

Ännu ett vunnet mål för vår jurist Mikael Rendahl. FÖRVALTNINGSRÄTTENI STOCKHOLM DOM2020-10-26 Mål nr21575-20 SÖKANDELestra Entreprenader Stockholm AB, 556855-3688Ombud: Mikael Rendahl MOTPARTExploateringsnämnden i Stockholms stadOmbud: Stadsadvokat Åsa Karlsson SAKENOffentlig upphandling___________________FÖRVALTNINGSRÄTTENS...

Orimligt krav på att bifoga ett maskat anbud

Ännu ett vunnet mål för vår jurist Mikael Rendahl. FÖRVALTNINGSRÄTTENI STOCKHOLM DOM2020-10-26 Mål nr21575-20 SÖKANDELestra Entreprenader Stockholm AB, 556855-3688Ombud: Mikael Rendahl MOTPARTExploateringsnämnden i Stockholms stadOmbud: Stadsadvokat Åsa Karlsson SAKENOffentlig upphandling___________________FÖRVALTNINGSRÄTTENS...

Avtal rivs upp efter otillåten direktupphandling

Region Värmland ingick ett avtal avseende hyra av en fräsmaskin för ca 628 000 kr genom en direktupphandling. Kostnaden översteg det aktuella tröskelvärdet för att få göra en direktupphandling. Förvaltningsrätten...

Avtal rivs upp efter otillåten direktupphandling

Region Värmland ingick ett avtal avseende hyra av en fräsmaskin för ca 628 000 kr genom en direktupphandling. Kostnaden översteg det aktuella tröskelvärdet för att få göra en direktupphandling. Förvaltningsrätten...

Fel att anta anbud med ofullständigt bemannings...

Kriminalvården bröt mot lagen om offentlig upphandling när Kriminalvården antog ett anbud som innehöll ett bemanningsschema som inte visade att det fanns bemanning dygnet runt. Bristen i anbudet var av...

Fel att anta anbud med ofullständigt bemannings...

Kriminalvården bröt mot lagen om offentlig upphandling när Kriminalvården antog ett anbud som innehöll ett bemanningsschema som inte visade att det fanns bemanning dygnet runt. Bristen i anbudet var av...

Utvärderingskriterier avseende färg och design ...

Förfrågningsunderlaget i en upphandling av tvätt och hyra av arbetskläder lämnar i det närmaste ett fritt utrymme för leverantörerna att, utifrån subjektiva värderingar, försöka avgöra vilka färger och vilken design...

Utvärderingskriterier avseende färg och design ...

Förfrågningsunderlaget i en upphandling av tvätt och hyra av arbetskläder lämnar i det närmaste ett fritt utrymme för leverantörerna att, utifrån subjektiva värderingar, försöka avgöra vilka färger och vilken design...

Har ansökan inkommit i rätt tid?

Har ansökan inkommit i rätt tid?

Ett beslut där frågan om ansökan har inkommit i rätt tid avgörs. FÖRVALTNINGSRÄTTENI KARLSTADBESLUT2020-07-03Meddelat i KarlstadMål nr5670-19 SÖKANDEJB Nordic AB, 556657-0338Ombud: Mikael Rendahl, Upphandlingsjuristen i Sverige AB MOTPARTRegion Värmland SAKENOffentlig...

Har ansökan inkommit i rätt tid?

Ett beslut där frågan om ansökan har inkommit i rätt tid avgörs. FÖRVALTNINGSRÄTTENI KARLSTADBESLUT2020-07-03Meddelat i KarlstadMål nr5670-19 SÖKANDEJB Nordic AB, 556657-0338Ombud: Mikael Rendahl, Upphandlingsjuristen i Sverige AB MOTPARTRegion Värmland SAKENOffentlig...

Ramavtal innebär inte ensamrätt för bolag att u...

Att en upphandlande myndighet inom ramen för en upphandling ställer höga krav på leverantören och tillhandahållandet av tjänster är naturligt, ansåg hovrätten som efter tolkningen av ett ramavtal mellan Nordens Välfärdscenter...

Ramavtal innebär inte ensamrätt för bolag att u...

Att en upphandlande myndighet inom ramen för en upphandling ställer höga krav på leverantören och tillhandahållandet av tjänster är naturligt, ansåg hovrätten som efter tolkningen av ett ramavtal mellan Nordens Välfärdscenter...