Byggjurist - Var inget fel på fönsterbyten

Byggjurist - Var inget fel på fönsterbyten

Efter att ett byggbolag utfört byte av fönster och dörrar på en villa gjorde villaägaren genom en byggjurist gällande att det förelåg fel i arbetet som gav villaägaren rätt till prisavdrag och skadestånd för skador på golvet i villan. Bolaget yrkade att villaägaren skulle förpliktas att betala för arbetet enligt skickade fakturor. Tingsrätten fann att villaägaren inte visat att det förelåg fel i entreprenaden och villaägaren förpliktades betala 169 573 kr plus ränta till byggbolaget. Hovrätten delar tingsrättens bedömningar och fastställer tingsrättens dom.

Avgörandedatum: 2023-05-12
Domstol: Svea hovrätt T 15029-21

Tillbaka till blogg