Nyheter

Vilka krav på tidsperioder får ställas?

Vilka krav på tidsperioder får ställas?

FÖRVALTNINGSRÄTTENI LINKÖPING DOM2020-01-15 Meddelad i Linköping Mål nr5421-195548-19 SÖKANDENGS Group Aktiebolag, 556535-1128Ombud: Mikael RendahlUpphandlingsjuristen i Sverige AB MOTPARTER1. Region Sörmland, 232100-00322. Region Västmanland, 232100-0172Ombud 1–2: Kristine NilssonKristine Wieslander Law SAKENÖverprövning...

Vilka krav på tidsperioder får ställas?

FÖRVALTNINGSRÄTTENI LINKÖPING DOM2020-01-15 Meddelad i Linköping Mål nr5421-195548-19 SÖKANDENGS Group Aktiebolag, 556535-1128Ombud: Mikael RendahlUpphandlingsjuristen i Sverige AB MOTPARTER1. Region Sörmland, 232100-00322. Region Västmanland, 232100-0172Ombud 1–2: Kristine NilssonKristine Wieslander Law SAKENÖverprövning...

Ramavtal måste ha ett uppskattat maximalt värde

Ramavtal måste ha ett uppskattat maximalt värde

 Här finns en dom att läsa som handlar om uppskattat maximalt värde (eller avsaknad  av sådant) i ett ramavtal. FÖRVALTNINGSRÄTTENI MALMÖ DOM2020-05-08Meddelad i Malmö Mål nr2768-20 SÖKANDEOptimera Sverige AB, 556193-8134Ombud:...

Ramavtal måste ha ett uppskattat maximalt värde

 Här finns en dom att läsa som handlar om uppskattat maximalt värde (eller avsaknad  av sådant) i ett ramavtal. FÖRVALTNINGSRÄTTENI MALMÖ DOM2020-05-08Meddelad i Malmö Mål nr2768-20 SÖKANDEOptimera Sverige AB, 556193-8134Ombud:...

Hur räknas ord?

Hur räknas ord?

Här finns en dom att läsa som handlar om hur ord ska räknas.Vi var ombud för det överprövande företaget, som vann målet.   FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM DOM2020-05-25 Meddelad i Stockholm...

Hur räknas ord?

Här finns en dom att läsa som handlar om hur ord ska räknas.Vi var ombud för det överprövande företaget, som vann målet.   FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM DOM2020-05-25 Meddelad i Stockholm...

Ett ramavtal får inte vara hur långt som helst

En dom om bland annat vilken längd ett ramavtal får lov att ha. FÖRVALTNINGSRÄTTENI STOCKHOLM DOM2020-06-15Meddelad i Stockholm Mål nr25914-19 SÖKANDEBelles Golv & Städ AB, 556723-4389Ombud: Mikael RendahlUpphandlingsjuristen i Sverige...

Ett ramavtal får inte vara hur långt som helst

En dom om bland annat vilken längd ett ramavtal får lov att ha. FÖRVALTNINGSRÄTTENI STOCKHOLM DOM2020-06-15Meddelad i Stockholm Mål nr25914-19 SÖKANDEBelles Golv & Städ AB, 556723-4389Ombud: Mikael RendahlUpphandlingsjuristen i Sverige...

Köplagen inte tillämplig på köp av noterade aktier

Köplagens regler om felansvar är inte tillämpliga på köpet av det marknadsnoterade bolaget Dialect. Käranden hade krävt över 80 miljoner kronor i ersättning av säljarna. Tingsrätten anser dock att i...

Köplagen inte tillämplig på köp av noterade aktier

Köplagens regler om felansvar är inte tillämpliga på köpet av det marknadsnoterade bolaget Dialect. Käranden hade krävt över 80 miljoner kronor i ersättning av säljarna. Tingsrätten anser dock att i...

Anbud förkastades felaktigt

Det var inte visat att den information som angivits i förfrågningsunderlaget var tillräcklig för att alla rimligt informerade och normalt omsorgsfulla anbudsgivare skulle tolka texten som att det uppställts ett...

Anbud förkastades felaktigt

Det var inte visat att den information som angivits i förfrågningsunderlaget var tillräcklig för att alla rimligt informerade och normalt omsorgsfulla anbudsgivare skulle tolka texten som att det uppställts ett...