Affärsjuridik

Ett av våra specialområden är affärsjuridik. Vi hjälper ditt företag i alla typer av affärsjuridiska frågor. Sedan starten år 2012 har vi hjälpt hundratals företag att lyckas med sina affärer.

Läs mer

Offentlig upphandling

Vi är specialister på överprövning, utforma upphandlingsdokument samt granska eller upprätta anbud. Sedan år 2012 har vi tillhandahållit tjänster såsom upphandlingskonsult, anbudskonsult och upphandlingsjurist.

Läs mer