Jurist Offentlig upphandling

Vad är offentlig upphandling? 

Juridiska tjänster inom offentlig upphandling

Juristfirman Mozart är specialister med lång och bred erfarenhet av offentlig upphandling. Av oss får ni en snabb och precis analys av om en upphandling har genomförts på ett korrekt sätt eller inte. Vår grupp med jurister inom offentlig upphandling ger juridisk rådgivning till dig som är såväl anbudsgivare som till dig som företräder upphandlande myndigheter under alla stadier av upphandlingsprocessen.

Vi hjälper upphandlande myndigheter med juridisk rådgivning och att granska eller upprätta förfrågningsunderlag samt utvärdera inkomna anbud. Vidare hjälper vi anbudsgivare med juridisk rådgivning och att granska eller skriva anbud.

Därtill biträder vi årligen ett stort antal upphandlande myndigheter och anbudsgivare vid överprövningar av offentlig upphandling, samt vid skadeståndsprocesser inom offentlig upphandling.

Vi har regelbundet uppdrag åt upphandlande myndigheter och anbudsgivare i stora och komplexa projekt såsom medicinteknisk utrustning, IT-system, konsulttjänster, produkter, tjänster och entreprenader inom ett stort antal branscher.

Inom offentlig upphandling är kombinationen av praktisk erfarenhet och juridisk spetskompetens extra viktig. Gör som många andra och välj Juristfirman Mozart när du vill ha ett personligt och engagerat bemötande av en jurist som har specialiserat sig på just offentlig upphandling.

Nedan följer exempel på tjänster inom offentlig upphandling som våra jurister och upphandlingskonsulter kan erbjuda:

Våra Juridiska tjänster inom offentlig upphandling:

• Juridisk rådgivning inför eller under en upphandling
• Upprätta förfrågningsunderlag
• Skriva anbud
• Granska anbud
• Utvärdera inkomna anbud
• Biträda vid överprövning
• Biträda vid skadeståndsärenden
• Biträda vid avtalstvister