Juridiska tjänster inom avtalsrätt

Här kan ni se exempel på vanliga typer av avtal som våra jurister och advokater kan granska eller upprätta, samt biträda er vid avtalstvister.

Företag
Aktieägaravtal
Aktieöverlåtelseavtal
Allmänna villkor
Anställningsavtal
Distributionsavtal
Handelsbolagsavtal
Hyresavtal
Inkråmsöverlåtelse
Konsultavtal
Köpeavtal
Letter of intent
Optionsavtal
Sekretessavtal